Osób na stronie


Dyrektor szkoły

Jacek Dybczak

Osoba pełniąca obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności

Leokadia Łazowik


LINKI

grzybno.cba.pl

chojna.pl

chojna24.pl

 AKTUALNOŚCI

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Msza św. Grzybno - 9.00

Rozpoczęcie roku szkolnego SP Grzybno - 10.00

Odjazdy autobusu w dniu 1.09.2014r.

I kurs RURKA - GRZYBNO

Rurka 820; Kamienny Jaz 835; Strzelczyn 845; Grzybno 850

II kurs GRZYBNO -RURKA

Grzybno 1105; Strzelczyn 1110; Kamienny Jaz 1120; Rurka 1135


Wnioski na stypendia szkolne

Administracja Szkół i Infrastruktury Społecznej w Chojnie informuje,że od dnia 27.08.2014r. wydawane będą wnioski na stypendium szkolne o charakterze socjalnym, (pokój nr 9). Natomiast kompletne wnioski można składać od 01.09.2014r. do 15.09.2014r. (pokój nr 9).


Dofinansowanie zakupu podręczników

Dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programupomocy uczniom w 2014r. - „Wyprawka szkolna”

Czytaj więcej >>>


Rozpoczęcie rekrutacji do programu "Pomaga nam nauka"

Od 31 lipca do 14 sierpnia 2014r, trwa rekrutacją do projektu "Pomaga nam nauka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W jego ramach oferowane jest min. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla nauczycieli i pracowników instytucji oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jednocześnie informujemy, że za osobę zagrożoną zwolnieniem uważa się także osobę zatrudnioną na czas określony lub na zastępstwo.

Szczegółowe informacje o programie, Kliknij tutaj>>>


ABSOLWENCI 2014


Zestaw podręczników obowiązujący w SP Grzybno

na rok szkolny 2014/2015

Kliknij TUTAJ aby pobrać zestaw


Święto szkoły

Więcej zdjęć>>>


Konkurs "Barwy nasze narodowe" rozstrzygnięty

I miejsce - Julia Szachnowska

II miejsce - Małgorzata Solska

III miejsce - Klaudia Czarnecka

Zwycięska praca


Dzień Dziecka

Więcej zdjęć>>>


Witamy wiosnę


Konkurs

KANGUR MATEMATYCZNY

W czwartek 20 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w szkolnej edycji międzynarodowego konkursu Kangur matematyczny.  POWODZENIA


Gminny Konkurs - OMNIBUS 2014

Szukamy najzdolniejszych w gminie

Dnia 13 marca b.r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs pn. OMNIBUS. Uczniowie odpowiadali na pytania z różnych dziedzin wiedzy. Konkurs sprawdzał wiadomości i umiejętności polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, plastyczno-techniczne oraz z zakresu języka angielskiego. Uczniowie musieli wykazać się również sprawnością fizyczną. Każdy z uczestników mógł zdobyć maksymalnie 42 punkty. Celem konkursu było wyłonienie omnibusa, czyli ucznia, który najlepiej poradził sobie z zadaniami ze wszystkich wymienionych dziedzin. Konkurs rozpoczął się przedstawieniem przygotowanych przez poszczególne szkoły prezentacji multimedialnych. Po podliczeniu punktów komisja konkursowa w składzie: Paweł Maj, Iwona Hernik, Dorota Kowalska wyłoniła gminnego omnibusa, którym został Wojciech Kowalski ze Szkoły Podstawowej w Grzybnie uzyskując 38 punktów, na drugim miejscu uplasowała się Ewa Jabłońska ze Szkoły Podstawowej nr2  w Chojnie z wynikiem 30 punktów, kolejne trzecie miejsce w klasyfikacji zajęli ex aequo  Karol  Miler i Miłosz Parczewski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie uzyskując 29 punktów. Klasyfikacja szkół przedstawia się następująco: I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie. II miejsce Szkoła Podstawowa w Grzybnie, III miejsce Szkoła Podstawowa w Nawodnej.

Zobacz więcej zdjęć>>>


III miejsce dziewcząt

12 grudnia dziewczęta z naszej szkoły zajęły trzecie miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży w tenisie stołowym, które odbyły się w Swobnicy.

GRATULUJEMY


Kolejny sukces sportowy

3 grudnia dziewczęta zajęły I miejsce w gminnych zawodach w tenisie stołowym

Sukces naszych chłopców

28 listopada drużyna chłopców z SP Grzybno zajęła II miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkół Podstawowych w Unihokeju, które odbyły się w Widuchowej.

GRATULUJEMY


Święto Niepodległości

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie na pierwszoklasistę

W poniedziałek 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem uczniów klasy pierwszej. Podczas obchodów zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli, uczniowie klas starszych zaprezentowali humorystyczne scenki związane z pracą nauczycieli.

Więcej zdjęć>>>


Spotkanie z policjantem

W poniedziałek 29 września w naszej szkole odbyło się spotkanie z policjantką Panią Anną Przybylską. W spotkaniu brali udział wszyscy uczniowie naszej szkoły. Pani policjantka omawiała zagadnienia związane z bezpieczną drogą do szkoły, bezpieczeństwa podczas zabaw oraz zachowania się wobec nieznajomych. Organizatorem spotkania była Pani Leokadia Łazowik.

 Nowa Rada Rodziców

Przewodniczący - Krystian Maciążek

Sekretarz - Katarzyna Dziedzicz

Skarbnik - Sylwia Studzińska


Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2013/2014

 Obowiązuje od dnia 3 września 2013r.

I kurs RURKA - GRZYBNO

Rurka 720; Kamienny Jaz 735; Strzelczyn 745; Grzybno 750

 

II kurs GRZYBNO -RURKA

Grzybno 1240; Strzelczyn 1245; Kamienny Jaz1255; Rurka 1310

 

III kurs GRZYBNO -RURKA

Grzybno 1415; Strzelczyn 1420; Kamienny Jaz 1430; Rurka 1445


Plac zabaw już otwarty

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
Szkoły Podstawowej w  GRZYBNIE

1.   Plac zabaw jest ogólnodostępnym bezpłatnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

2.   Z urządzeń zabawowych dzieci korzystają tylko pod opieką osób dorosłych.

3.   Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych ze względów bezpieczeństwa powinno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny stopnia rozwoju i możliwości psycho-ruchowych dziecka dokonuje rodzic/opiekun dziecka.

4.   Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rodzice/opiekunowie dzieci powinni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach i mieniu.

Na terenie placu zabaw zabrania się:

·       picia alkoholu i palenia papierosów,

·       niszczenia urządzeń, roślinności i zaśmiecania terenu,

·       wprowadzania psów i kotów.

wykaz telefonów:

- POLICJA – 997
- STRAŻ POŻARNA – 998
- POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
- Szkoła Podstawowa w Grzybnie - 914147795


 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Kliknij tutaj >>>


Plan lekcji

Aby pobrać plan kliknij TUTAJ >>>


 

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, 74-500 Chojna

spgrzybno@op.pl