Osób na stronie


Dyrektor szkoły

Jacek Dybczak

Osoba pełniąca obowiązki dyrektora podczas jego nieobecności

Leokadia Łazowik


LINKI

grzybno.cba.pl

chojna.pl

chojna24.pl

 AKTUALNOŚCI

19.12.2014r.

JASEŁKA


17.11.2014r.

WIECZORNICA

W piątek, 14 listopada w sali sportowej przy SP Grzybno, odbyła się uroczysta wieczornica z okazji 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie przygotowali i przedstawili wzruszającą lekcję historii, podczas której nie zabrakło wierszy, i pieśni patriotycznych. Przybyli goście, mogli również oglądać fragmenty archiwalnych i współczesnych filmów związanych z odzyskaniem niepodległości, a także wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Na zakończenie części artystycznej, uczennice klasy szóstej, zaśpiewały piosenkę we własnej aranżacji i z własną choreografią, pod tytułem „Kocham Cię Polsko”, natomiast młodsze dzieci, przebrane w barwne stroje, przygotowały pokaz tańca krakowiaka. Nastrojowi i podniosłej atmosferze sprzyjała wieczorowa pora oraz wystrój i dekoracja sali. Młodzi artyści oraz organizatorzy całej uroczystości, zebrali zasłużone brawa i gratulacje od licznie przybyłej publiczności i zaproszonych gości. Całą imprezę, swą obecnością, uświetnił Pan burmistrz Adam Fedorowicz oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Chojnie Pan Kazimierz Komorzycki.

Więcej zdjęć>>>


16.10.2014r.

Dzień Edukacji Narodowej

14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej, zwany popularnie Dniem Nauczyciela. Obchody połączone były z pasowaniem pierwszoklasistów.

Więcej zdjęć>>>


7.10.2014r.

II miejsce dziewcząt

Dziewczęta z naszej szkoły zajęły II miejsce w gminnych rozgrywkach w piłkę nożną.

GRATULUJEMY


Rozpoczęcie rekrutacji do programu "Pomaga nam nauka"

Od 31 lipca do 14 sierpnia 2014r, trwa rekrutacją do projektu "Pomaga nam nauka" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie przez Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim.

W jego ramach oferowane jest min. dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dla nauczycieli i pracowników instytucji oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Jednocześnie informujemy, że za osobę zagrożoną zwolnieniem uważa się także osobę zatrudnioną na czas określony lub na zastępstwo.

Szczegółowe informacje o programie, Kliknij tutaj>>>


ABSOLWENCI 2014


Zestaw podręczników obowiązujący w SP Grzybno

na rok szkolny 2014/2015

Kliknij TUTAJ aby pobrać zestaw


Święto szkoły

Więcej zdjęć>>>


Konkurs "Barwy nasze narodowe" rozstrzygnięty

I miejsce - Julia Szachnowska

II miejsce - Małgorzata Solska

III miejsce - Klaudia Czarnecka

Zwycięska praca


Dzień Dziecka

Więcej zdjęć>>>


Witamy wiosnę


Konkurs

KANGUR MATEMATYCZNY

W czwartek 20 marca uczniowie naszej szkoły brali udział w szkolnej edycji międzynarodowego konkursu Kangur matematyczny.  POWODZENIA


Gminny Konkurs - OMNIBUS 2014

Szukamy najzdolniejszych w gminie

Dnia 13 marca b.r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs pn. OMNIBUS. Uczniowie odpowiadali na pytania z różnych dziedzin wiedzy. Konkurs sprawdzał wiadomości i umiejętności polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, historyczne, plastyczno-techniczne oraz z zakresu języka angielskiego. Uczniowie musieli wykazać się również sprawnością fizyczną. Każdy z uczestników mógł zdobyć maksymalnie 42 punkty. Celem konkursu było wyłonienie omnibusa, czyli ucznia, który najlepiej poradził sobie z zadaniami ze wszystkich wymienionych dziedzin. Konkurs rozpoczął się przedstawieniem przygotowanych przez poszczególne szkoły prezentacji multimedialnych. Po podliczeniu punktów komisja konkursowa w składzie: Paweł Maj, Iwona Hernik, Dorota Kowalska wyłoniła gminnego omnibusa, którym został Wojciech Kowalski ze Szkoły Podstawowej w Grzybnie uzyskując 38 punktów, na drugim miejscu uplasowała się Ewa Jabłońska ze Szkoły Podstawowej nr2  w Chojnie z wynikiem 30 punktów, kolejne trzecie miejsce w klasyfikacji zajęli ex aequo  Karol  Miler i Miłosz Parczewski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie uzyskując 29 punktów. Klasyfikacja szkół przedstawia się następująco: I miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 w Chojnie. II miejsce Szkoła Podstawowa w Grzybnie, III miejsce Szkoła Podstawowa w Nawodnej.

Zobacz więcej zdjęć>>>


Święto Niepodległości

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie na pierwszoklasistę

W poniedziałek 14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej połączony z pasowaniem uczniów klasy pierwszej. Podczas obchodów zostały wręczone nagrody dyrektora szkoły dla nauczycieli, uczniowie klas starszych zaprezentowali humorystyczne scenki związane z pracą nauczycieli.

Więcej zdjęć>>>


 Plac zabaw przy SP Grzybno

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
Szkoły Podstawowej w  GRZYBNIE

1.   Plac zabaw jest ogólnodostępnym bezpłatnym terenem przeznaczonym do zabaw i wypoczynku dzieci.

2.   Z urządzeń zabawowych dzieci korzystają tylko pod opieką osób dorosłych.

3.   Korzystanie z poszczególnych urządzeń zabawowych ze względów bezpieczeństwa powinno być dostosowane do rozwoju psycho-fizycznego dziecka. Oceny stopnia rozwoju i możliwości psycho-ruchowych dziecka dokonuje rodzic/opiekun dziecka.

4.   Wyposażenie placu zabaw powinno być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rodzice/opiekunowie dzieci powinni pamiętać o odpowiedzialności prawnej za ewentualne szkody wyrządzone przez dzieci na osobach i mieniu.

Na terenie placu zabaw zabrania się:

·       picia alkoholu i palenia papierosów,

·       niszczenia urządzeń, roślinności i zaśmiecania terenu,

·       wprowadzania psów i kotów.

wykaz telefonów:

- POLICJA – 997
- STRAŻ POŻARNA – 998
- POGOTOWIE RATUNKOWE – 999
- Szkoła Podstawowa w Grzybnie - 914147795


 

Rozkład jazdy autobusu szkolnego w roku szkolnym 2014/2015

Kliknij tutaj >>>


Plan lekcji

Aby pobrać plan kliknij TUTAJ >>>


 

     

KONTAKT

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grzybnie, Grzybno 23, 74-500 Chojna

spgrzybno@op.pl